Hur kär är du?

Vilken omöjlig fråga!

http://www.kvp.se/nyheter/1.1095628/anna-norrman-hur-kar-ar-du


Vård för papperslösa

Hörde Fredrik Federley igår slingra sig kring vård för de papperslösa (ljudfil).... dvs subventionerad vård för de papperslösa. Det var en sorlig stund. Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Sveriges Läkarförbund förklarade varför det är så viktigt att människor får den vård de behöver; obehandlade sjukdomar leder till mer svårbehandlade (och dyra) sjukdomstillstånd. Men Federley brydde sig inte särskilt om skrämmande beskrivningar av obehandlad cancer, dödfödda barn eller diabetessjuka som inte får medicin. Han ansåg att vård åt de papperslösa är orättvist mot de som utvisats ur landet. (Det är ett ganska sjukt argument i sig: "om inte en person får vård så ska inte heller någon annan ha det".) Federley menade också att oseriösa arbetsgivare kan utnyttja papperslösa som arbetskraft om samhället erbjuder sjukvård, dvs att vi legitimerar utnyttjandet (som om arbetsgivarna inte kommer att utnyttja dem oavsett).

Visst kan man tycka att det inte borde finnas några människor som befinner sig i landet utan legitima skäl. Men nu gör det det. Och det borde inte hindra oss från att visa empati med den enskilda individen. Överhuvudtaget är detta ett genomgående drag i Alliansens politik, oavsett om det gäller rehabiliteringskedjor eller sjukersättning. Passar man inte in i systemet så åker man på stryk.

Jag hyser den största beundran för den sjukvårdspersonal som med stor empati och uppoffring ger människor den vård de behöver. De ska inte behöva säga nej till en sjuk människa för att Alliansen rider på en princip. 

Samma diskussion pågår i Canada. Den "vårdcentral" som vi besökte försökte tackla problemet genom att ta emot alla som söker vård. Problemet där är att man inte kunde remittera vidare till specialistvård när det behövs. Låter som Sverige.

Borgerligt vårdnadsbidrag - dyrt och ojämställt

Miljöpartiet de Gröna gick till val på vårt förslag om barntid, vilket skulle göra det möjligt för föräldrar att mot ersättning gå ned i arbetstid och spendera mer tid med sina barn. Regeringens utlovade vårdnadsbidrag skulle, enligt de borgerliga partierna, kunna anpassas så att de Grönas barntidsförslag förverkligades. Vi har därför

förhoppningsfullt inväntat utformningen av reformen för att se om den kan ges en grön lösning.

Men det borgerliga förslaget uppvisar tyvärr alltför stora brister. Vårdnadsbidraget är bara kopplat till nyttjande av förskola. I utformningen är det likt den norska modellen där resultatet blev att mer än 95 procent av de som stannade hemma med barnet på heltid var kvinnor, en ojämlik fördelning som de Gröna kritiserar.

Vi är inte ensamma i vår kritik. Jämställdhetsombudsmannen (JämO), som tillsattes av den nuvarande regeringen, ger förslaget svidande kritik: "JämO anser att förslaget om vårdnadsbidrag står i strid med de

jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast. [...] Familjer med ensamstående föräldrar kommer sannolikt att ha små möjligheter att utnyttja vårdnadsbidraget."


Miljöpartiet de Grönas förslag till barntid är utformat så att föräldrarna uppmuntras gå ned i arbetstid tillsammans. Detta skulle finansieras via statsbudgeten. Det skulle ge mer tid för barnen och varandra utan att kvinnorna riskerar hamna utanför arbetsmarknaden. Vårdnadsbidraget däremot är helt ofinansierat av staten och blir en betydande utgift för kommunerna som inför det.


Det finns en möjlighet att reglera vårdnadsbidraget gentemot nyttjandet av förskola så att verksamheten nyttjas i mindre utsträckning och att kompensation utgår för detta. De borgerliga partierna påstår att en sådan lösning skulle vara kostnadsneutral, men Socialdepartementet slår fast att kostnaderna för bidraget blir så stora för kommunerna att den enda realistiska lösningen blir att vara hemma på heltid. Då de intentioner som uttryckts, med att göra det möjligt att spendera mer tid med sina barn var goda, är vi besvikna över att regeringen inte kan

utforma och finansiera sina reformer bättre.

Anna Norrman

gruppledare (mp) Malmö

Kia Andreasson

gruppledare (mp) Göteborg


Världens mäktigaste kvinna?

Inte för att jag egentligen vill att demokraterna ska vinna valet i USA, jag hade hellre sett The Green party styra landet så det kunde bli lite ordning. Men, om demokraterna nu ska få makten så hade jag önskat att Hillary kunde bli president. Vilken symbol för alla kvinnor att den mäktigaste politikern i världen är kvinna. Som det ser ut kommer det dock att bli Obama. Ännu en gång en man.

Ett tag såg det riktigt ljust ut för Clinton, men det kunde man inte läsa ut ur svensk media. Tvärtom talades det hela tiden om Obamas möjligheter. Feministiska inititativ göre sig, som bekant, inte besvär.

Medelsjuk medelklass

Fick info om ett kul inlägg i sjukvårdsdebatten idag:

"Kravet på hög tillgänglighet i primärvården kommer framförallt från medelålders, medelklass, medelsjuka människor."

Så sant, så sant. :-)


RSS 2.0