Tillräckliga resurser till skolan?

Det har blåst upp en debatt efter att Skolinspektionen gjort en inspektion på Rosengårdsskolan. Resultaten bland eleverna är alarmerande och endast ca 13 % av eleverna går ut med behörighet i alla ämnen.

Malmös stadsdelar får resurser enligt ett ganska avancerat resursfördelningssystem, och jag såg systemet som en nyckel till att få mer resurser till de mer utsatta skolorna. Tyvärr kände jag inget större intresse från övriga politiker när jag var verksam i Malmö, varken bland mina egna eller de andra, och vi gjorde bara därför några smärre förändringar. Däremot fick jag med mina samarbetspartier på att en ordentlig översyn skulle ske och var jag har förstått skulle det nya kommunalrådet för sociala frågor ansvara för översynen. 

Jag hoppas att resurserna till Rosengård har ökat sedan min tid och att de andra politikerna har fått upp ögonen för den orättvisa som Rosengårdsborna fått utstå. Visst kan man argumentera, som vissa gör, att resurser inte är det enda avgörande för en bra skolgång, men om 75 % av barnen har föräldrar som visar tecken på posttraumatisk stress så är det väl inte helt omöjligt att mer resurser i skolan (i form av gratis frukost för alla elever som vill ha det, fler skolsköterskor, terapeuter och lärare per elev) faktiskt ger positiva resultat. Skolan har en unik roll att spela och ju större kraft vi lägger på att ge alla elever goda förutsättningar i skolan desto bättre.


Libyen

Jag har ju bott i Benghazi, Libyen under 1,5 år mellan 1996 och 1998. Ett fantastiskt land, där jag lärde känna många libyer. Med dagens strider går mina tankar till dem. Jag undrar hur de har de och om de har hunnit fly. Fathi har säkert satt familjen i säkerhet, men Hassan? Det känns oroligt.

Här är en länk till det projekt där jag jobbade - Great Man-Made River Project  Jag jobbade för Ericsson Microsystems som byggde mikrovågstorn ute i öknen för att kunna reglera vattenkällorna. Mitt jobb där var att samordna bostäder, bilar och resor i Benghazi. Det var ett tufft liv, med 6 dagars arbetsveckor och fredagar ledigt. De lediga fredagarna åkte vi ibland till Sabrata eller Albaida, de städer som idag nämns i nyhetssändningarna. Vi tittade på lämningar från romarriket, helt orörda, och åt medhavd picknick i gamla amfiteatrar med utsikt ut mot Medelhavet.

Jag är en i grunden fredlig person, och jag känner bedrövelse för att FN går in och skjuter ner flyg som bombar medborgarna i Benghazi. Men, alternativet är att Muammar får fortsätta att terrorisera sina medborgare, och det är mycket värre. Det är hemskt att höra att människor dör, och jag sänder en tanke till mina vänner och hoppas att situationen i Libyen ordnar upp sig snabbt.

Upptagen med annat

Jag har fullt upp. Med livet, med politiken, med jobbet. Därav min passivitet på denna sidan. Dessutom har jag så mycket att skriva om att bloggen knappt räcker till.

Men jag säger som Schwarzenegger - I'll be back!

RSS 2.0